Tag Archives: Alimentació infantil

L’alimentació infantil al segle XIX

Un altre aspecte de la salut i els aliments en aquest segle és la nova visió dels infants i de la seva alimentació. Els fills de la burgesia eren criats per dides, les quals eren molt escollides. El doctor Carreres va escriure un tractat sobre les condicions que havia de reunir una bona dida. En els estudis mèdics sobre les dides se’n vigila la dieta, la salut, el temperament i la moral. En els diaris de l’època trobem anuncis d’oferta i demanda de dides. La mortalitat infantil feia que moltes mares de la classe obrera, que havien perdut els nens, oferissin els seus serveis per criar nens de la burgesia.

Dides. Una senyora de 19 anys d’edat   que té llet de dos mesos i que per mort de la filla es troba en necessitat de   buscar criatura per criar, i desitja que sigui de pares ben reputats.

Diari de Barcelona, 1 de gener de 1865

En aquesta època es va començar a practicar la lactància artificial. A Barcelona, les lleteries tenien vaques i servien llet acabada de munyir. Se les anomenava cases de les vaques, i amb aquest nom les trobem a la Guia General de Barcelona de 1854, que en cita 15 i ens comenta que 3 o 4 són de llet de burra.

Llet pura de vaca i cabra per a malalats i lactàncies. Se serveix a domicili. Diari de Barcelona, 2 d’octubre de 1870

També van aparèixer al mercat productes nous per augmentar la secreció de la llet:

Aixarop –lactifich. De gran interès per les mares y dides. Per augmentar la secreció de la llet. Aquest aixarop te la propietat d’augmentar la cantitat y calitat de la llet y desperta la gana…La Campana de Gracia, 21 de juliol de 1878

jarabe-lactifico

Anunci de Aixorop- Lactifich. Guia Barcelona en la mano de 1884. Biblioteca Arús

Els metges recomanaven la lactància materna com la millor, encara que eren conscients que no sempre era possible o el millor recurs, perquè depenia de l’estat de salut de la mare.

…les mares han de criar els seus fills…la mare és sempre la millor dida…les mares han de criar els seus fills, però de vegades no poden; i aleshores és clar que cessen les exigències de l’obligació moral…

Higiene del matrimoni. (MONLAU, 1881, 508-509)

 Antonia-Prat-filla178

Antonia Prat i la seva filla Josepa, 1894, a Barcelona. Tia àvia de l’autora

L’alimentació infantil també era un dels temes tractats pels experts, que estudiaven el tipus de règim més adequat per a cada edat, i donaven consells, com ara que s’ha de vigilar que els nens no mengin massa llaminadures, o que s’hi acostumin, perquè llavors serà difícil que mengin cap altra cosa.

És molt preferible el règim vegetal a l’animal. Res de condiments forts, ni salses estimulants… importa molt no afalagar els nens amb dolços, ni fer-los cobrar afició a les llaminadures. (MONLAU, 1881, 587)

S’editaven llibres sobre aquest tema i se n’anunciava la pùblicació als diaris i revistes. Aquí en tenim dos a tall d’exemple:

Higiene dels nens. Col·lecció de consells pràctics dirigits als pares de família, per a la bona criança i educació dels fills. Pel Doctor Joaquim Martí.  (LA ILUSTRACIÓ CATALANA, 1882, 40)

Higiene de l’alimentació dels nens. Amb aquest títol hem rebut dos exemplars del llibre acabat de publicar del Dr. Guerra i Estapé. Es troba dividit en vuit capítuls en els quals s’exposen regles senzillíssimes i pràctiques totes, sobre la lactància materna, de dida, amb el biberó, per mitjà d’animals, alimentació mixta, per conèixer si un nene està ben alimentat, deslletament i alimentació de la segona infància; que es llegeixen des del principi al final amb interès creixent (…). Res no trobem que no sigui de profit a tal útil llibre, que hagin de conèixer totes les mares per conservar la salut dels fills. (LA EXPOSICIÓN, 08/01 1887).